Maxida Märak ny i juryn

Två korta frågor till artisten och människorättsaktivisten Maxida Märak som är ny i juryn för Raoul Wallenbergpriset 2022.

Du har tackat ja till att ingå i juryn för Raoul Wallenbergpriset 2022. Varför är det så viktigt att prisa människor som jobbar för allas lika värde och i Raoul Wallenbergs anda?

Det är viktigt att vi som har möjlighet att göra vår röst hörd utan att riskera livet faktiskt använder den. Det finns små många som inte har någon röst och vi priviligierade måste ta vårt ansvar i detta. Därför är det också viktigt att hylla dem som faktiskt höjer sin röst för att de ska orka vidare.

Vad hoppas du bidra med till juryarbetet? 

Ett urfolksperspektiv. Jag har fötterna i två världar och tror att det är viktigt att ha med sig perspektivet av utanförskap och glesbygd. Jag tillhör en av de många grupper som lever i ett demokratiskt land men fortfarande behöver utstå förtryck. 

Läs mer om juryn och Raoul Wallenbergpriset här.