Självledarskap som skapar skillnad

Hej lärare,

Välkommen till denna train-the-trainer utbildning i Självledarskap som skapar skillnad.

Bakgrund: Det är svårt att förutse framtiden. Det är till och med svårt att hänga med i samtiden. Så hur kan vi bäst rusta unga för den komplexa och föränderliga världen?

Forskningen är tydlig på vilka förmågor vi behöver utveckla för att navigera både i livet och arbetslivet: nyfikenhet, samarbete, självtillit, mod att ta risker, initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet är centrala för detta och därför en del av skolans uppdrag.

Train-the-trainer programmet ger kunskap och effektiva verktyg för hur du systematiskt kan arbeta med just dessa förmågor och stärka både dina elever och kollegor i deras självledarskap och vilja att göra medmänsklig skillnad.

Syfte:

Det övergripande syftet är att eleverna utvecklas till värderingsstyrda demokratiska och aktivt deltagande medmänniskor som tror på sin egen förmåga och vill bidra till ett hållbart samhälle.

Mål:

Att du efter den här utbildningen:

  • har förståelse för hur du kan utveckla ditt eget självledarskap och gör det
  • har underlag för att leda workshops och övningar med både elever och kollegor
  • har insikt i vilken effekt du vill ha med arbetet och verktyg för att mäta

Om programmet:

Eleverna kommer att följa programmet under 11 träffar. Därefter finns flera övningar som ni kan fortsätta att använda vid fortsatta träffar.  För att få ut maximalt av programmet så rekommenderar vi att ni genomför de första 11 träffarna. Om det finns utrymme så kan ni inleda programmet med en heldag och kan då genomföra tillfälle 1-4. Det kan då vara lämpligt att göra övningarna i ordningen 1,3,4,2.  I den ordningen får eleverna först uppleva övningarna för att därefter ta till sig teorin bakom dem.

Att mäta effekt:

Deltagarna svarar på frågor innan och efter programmet i syfte att utvärdera hur deras engagemang och välmående har påverkats.

Efter varje modul (4st) svarar deltagarna löpande på frågor för att säkerställa att de tillgodogör sig programmet och når de mål som är satta för varje modul.

Checka in/ checka ut:

Syfte: att låta alla i gruppen bli hörda och få en temperaturmätare på var alla befinner sig känslomässigt och mentalt.

Hur? När ni inleder och avslutar en träff med elever eller kollegor så ta för vana att checka in/ checka ut. En i taget får sitt utrymme att uttrycka en känsla eller tanke utan några kommenterar eller frågor från resten av gruppen. Om ni är för många kan ni checka ut två och två eller bara med ett enda ord.

Till en början kan du som facilitator bestämma vilket tema ni ska checka in eller ut på och med tiden kan gruppen bidra med ett tema de vill ha. Exempel på tema: Känsla eller tanke jag sitter med just nu. En värdering som känns viktig för mig den här veckan. Det här tar jag med mig från den här övningen.

Att tänka på när du faciliterar:

Du som pedagog är naturligtvis van att facilitera innehåll. Vi vill ändå skicka med principer och rekommendationer som vi vet har betydelse för effekterna på detta program.

En första viktig insikt för att vara en framgångsrik facilitator är vikten av kontinuerligt lärande, där varför och hur du faciliterar är lika viktig som vad du säger.

Principer och rekommendationer

  • Facilitatorns grad av närvaro och känslomässigt tillstånd är två av de viktigaste faktorerna för att deltagarna i sin tur ska vara öppna för att ta in ny information eller nya perspektiv.
  • Förklara syftet inför varje övning och sammanfatta med de viktigaste delarna. Detta kommer att hjälpa deltagarna att känna sig motiverade och ge detta program ett viktigt driv i genomförandet.
  • Försök att vara så icke-normativ som möjligt i ditt tillvägagångssätt, visa nyfikenhet och ge få eller inga svar. Försök istället skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela med sig av sitt perspektiv. Det bidrar till att sänka människors försvar och uppmuntrar till positivt utforskande.
  • Våga vara öppen, sårbar och autentisk genom att medvetet välja att dela några personliga historier i tex. demos. Då föregår du med gott exempel och skapar en avväpnande och trygg atmosfär.
  • När du blir ifrågasatt: Bekräfta det nya perspektivet först, innan du ger svar. Detta kommer att respektera deltagarnas behov av kompetens samt att bli lyssnad på vilket ofta är viktigare än frågan i sig.
  • Variera röstläge och tempo. Våra hjärnor är programmerade att svara på variationer i känslor för att skapa varaktiga minnen. Att arbeta medvetet med din röst hjälper deltagarna inte bara att vara mer uppmärksamma, utan bidrar också till att bibehålla effekten av övningarna på längre sikt.
  • Viktigast: Ha det kul, hitta ditt personliga sätt att facilitera och njuta av processen!