”Romerna måste få sitt erkännande”

2021 lider mot sitt slut och vi ställde fyra frågor till Tobias Rawet, som tilldelades årets Raoul Wallenbergpris. 


Vad har det betytt för dig att bli tilldelad ett pris i Raoul Wallenbergs namn?

Att som överlevande få Raoul Wallenbergpriset är helt fantastiskt. För mig som reser runt och föreläser i skolor känns det extra speciellt, och jag skulle vilja säga att det är ett fantastiskt erkännande av mitt arbete som har pågått i 25 år. 

Du har valt att skänka en del av prissumman till É Romani Glinda och Stiftelsen The Global Village, vad var det som fick dig att göra det? 

För att sprida kunskap om Förintelsens fasor till romska ungdomar. Vi får inte glömma romerna, något vi ofta gör när romerna i själva verket var en väldigt stor grupp som blev mördade under Förintelsen. De måste få sitt erkännande. 

Vad gäller The Global Village vill jag sprida kunskap om Förintelsen till fler elever i områden jag tidigare inte haft tillfälle att besöka. Bland annat nu den 7 december då jag besöker Kista och föreläser för elever från Järvaområdet. 

Varför tycker du att det är viktigt att Raoul Wallenberg och hans gärningar blir uppmärksammade?

Raoul Wallenberg var ett föredöme och ett exempel för oss alla att följa. Vi ska fortsätta agera i hans anda, och följa hans fotspår och arbeta för alla människors lika värde. 

Nästa år tar Sverige slår upp portarna till Förintelsemuseet, vad har du för förväntningar och förhoppningar inför 2022?

Vi öppnar en ny källa till information om Förintelsen och andra världskriget, både för landets befolkningen men också för turister. Jag hoppas att det kan bidra till att rasismen och antisemitismen minskar i Sverige.

”Att som överlevande få Raoul Wallenbergpriset är helt fantastiskt”

Om Tobias Rawet
När Tobias Rawet var 56 år gammal och såg Förintelseförnekaren Robert Faurisson på tv bestämde han sig för att förtidspensionera och sig ägna sitt liv åt att dela med sig om sina egna upplevelser av Förintelsens fasor. Från att aldrig ha berättat för någon om sitt liv under Förintelsen har han nu delat sitt vittnesmål med skolelever i nästa 25 års tid. Idag föreläser han för omkring 15 000 och 22 000 personer om året om vad som kan hända om antidemokratiska krafter får styra och alla människors lika värde inte blir respekterade. Tidigare i år tilldelades Tobias Rawet 2021 års Raoul Wallenbergpris.