Barbro ny i juryn

Två korta frågor till Barbro Westerholm som är ny i juryn för Raoul Wallenbergpriset. 

Varför är det så viktigt att prisa människor som jobbar för allas lika värde och i Raoul Wallenbergs anda?

Hoten mot de mänskliga rättigheterna ökar på många håll i världen. Därför så viktigt att arbeta för dem i Raoul Wallenbergs anda.

Vad hoppas du bidra med till juryarbetet?

Jag hoppas kunna bidra med den erfarenhet jag fått under ett långt liv med att arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot diskriminering av människor i olika former.

Läs mer om juryn och Raoul Wallenbergpriset här.