Barakat ny i juryn

Två korta frågor till Barakat Ghebrehawariat som är ny i juryn för Raoul Wallenbergpriset, och föreläsare med spetskompetens inom mångfald och normkritisk kommunikation.

Varför är det så viktigt att prisa människor som jobbar för allas lika värde och i Raoul Wallenbergs anda?

Av egen erfarenhet så vet jag att det emellanåt kan kännas väldigt ensamt och hopplöst att jobba med jämlikhetsfrågor, inte minst för att en ofta måste göra det i motvind. Därför tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma människor som arbetar demokratistärkande och rikta strålkastarljuset på det viktiga budskap som de försöker förmedla. Att bli prisad kan, förutom att vara en känslomässig boost, bidra till att amplifiera röster som är viktiga för vår demokrati.

Vad hoppas du bidra med till juryarbetet? 

 Jag hoppas kunna bidra med god stämning, erfarenhet och normkritiska insikter. 

Läs mer om juryn och Raoul Wallenbergpriset här.