Vill du vara med?

–Vill du vara med?
Början på ett engagemang börjar oftast så, med en enkel fråga om just du vill vara med och bidra. De unga ledare som vi möter dagligen är engagerade, pålästa och nyfikna på omvärlden. De har antingen innan, eller inom, våra program hittat sitt engagemang och jobbat med att kalibrera sin inre kompass.

Foto på Sarah Scheller, Generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy. Sarah håller i en skylt med texten #mod
Sarah Scheller, Generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy

Men vad behövs för att vi ska kunna förvalta det engagemang och den energi som finns hos dagens unga ledare?

Unga har de drivkrafter som krävs för att kunna förändra och ta sig an en ledarroll, men saknar ofta verktyg och sammanhang att verka i. Där har vi vuxna ett ansvar att bjuda in unga till beslutsbordet.

När vi har tittat på vad positiva samhällsförändrare har gemensamt är det fyra förmågor som särskilt träder fram: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. Dessa förmågor är något vi alla kan träna oss i. De första två: empati och civilkurage gör att vi kan göra skillnad i det lilla. Att vara en god vän, en rättvis chef, en stöttande kollega. Men för att göra ett större avtryck krävs det även ledarskap, förmågan att få med sig fler samt en förmåga att samverka gränsöverskridande. Något som krävs i vår föränderliga värld är även en dos kreativitet för att hitta nya lösningar på svåra utmaningar.

Något annat vi ser är viktigt när vi pratar om samhällsförändring och ledarskap är betydelsen av förebilder. Någon att hämta kraft och inspiration från för att själv kunna utvecklas. En stor förebild för oss är Raoul Wallenberg.

När Europa härjades av förföljelse och intolerans stod Raoul Wallenberg upp för medmänsklighet genom faktisk handling. Att stå upp för något en tror på är inte alltid lätt – det innebär ibland stora risker. Raoul Wallenberg riskerade sitt liv för det han ansåg var rätt, men även små handlingar kan göra stor medmänsklig skillnad. Det är då, i dessa situationer i vår vardag, som vi tränar vårt eget personliga ledarskap och civilkurage.

Strax innan valet den 9 september firas den 27 augusti Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Vi delar då ut utmärkelser till vuxna, unga och hela kommuner som agerat medmänskligt och visat vad civilkurage kan vara i Sverige idag. Med deras berättelser inspirerar vi fler till att göra skillnad.

Direkt därefter, den 30 augusti, samlar vi tusentals ungdomar från hela Sverige i Kungsträdgården för att manifestera för mänskliga rättigheter men även lyfta våra gemensamma mänskliga skyldigheter. Utställningen är öppen för allmänheten 30 augusti till 1 september.

Vi behöver alla dessa mötesplatser för att samtala, inspireras och samla kraft tillsammans. Det är även i grupp som vi får chansen att ställa just den där frågan: Vill du vara med?

Sarah Scheller
Generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy