VIKTEN AV SJÄLVLEDARSKAP

Just nu är det många som jobbar hemifrån. Social distansering och digitala möten ställer stora krav på ens självledarskap. Förmågan att kunna leda sig själv och kräver inre motivation, välbefinnande och gemenskap.

När vi pratar om ledarskap är det ofta i kontexten av att leda andra. Att kunna leda och entusiasmera andra är en viktig del för många, då ingen idé blir verklighet med bara en person inblandad. Personligt ledarskap handlar om förmågan att leda sig själv.

”Innan du kan leda andra måste du leda dig själv, och när du kan leda andra då kan du leda organisationen” – Admir Lukacevic, Idrott utan gränser.

 Vi kan aldrig till hundra procent påverka vad som sker runt oss men vi kan påverka hur vi agerar på det. Du påverkar gruppen och världen hur och vad du än gör, vare sig du vill eller inte.

DINA PERSONLIGA VÄRDERINGAR

Genom att bli medveten om dina värderingar och vad du vill verka och stå för, får du tillgång till din energi och därmed också din motivation. Värderingar kommer från erfarenheter och är inget vi föds med. De påverkar hur vi prioriterar och handlar i det yttre systemet.

SEX TIPS FÖR ATT TRÄNA DITT SJÄLVLEDARSKAP

1. Var proaktiv. Du väljer ditt engagemang, du är ansvarig för din insats och det är upp till dig att se till så att saker sker. Ta kontroll över din roll och ta initiativet.

2. Börja med slutet i sikte – vad ska du uppnå? När ska det vara klart och vad är din uppgift? Vad är viktigt för dig i din roll och för dig som person? Hur vill du närvara, vad vill du vara med om att skapa och vad vill du ha upplevt?

3. Gör det väsentliga först – lär dig att prioritera, planera och delegera.

4. Tänk ”win-win”. Sök ömsesidiga fördelar i samspelet med andra. Försök först att förstå, sedan att bli förstådd. Lyssna och förstå utan att lägga till dina värderingar. Kom ihåg att vi har alla rätt men bara delvis.

5. Vässa sågen! Lär dig, engagera dig och agera och se till att ha kul på vägen! Och glöm inte att fira dina och andras succéer!

6. Sök oliktänkande. Ta tillvara på olikheter och sök nya konstellationer och former.