Vi uppmärksammar Internationella minnesdagen för Förintelsens offer

Idag, den 27 januari, är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska styrkor 1945. 

Idag minns vi alla de som föll offer för lägren, gaskamrarna, dödsmarscherna. Vi minns även de som stod emot. 

Förintelsens minnesdag är också en dag som påbjuder att vi reflekterar över det samhället vi lever i idag. Tyvärr ser vi samma mekanismer som ledde till Förintelsen lever och frodas än idag. På nätet frodas nidbilder, stereotyper och antisemitism, ofta i forum där barn och unga umgås. Antisemitism måste kraftfullt bemötas med kunskap och verktyg men även med förebilder såsom Raoul Wallenberg som agerade med civilkurage och mod för att rädda människor.

Vi ser även hur vittnen faller ifrån oss. Vi har under föregående året bland annat mist Hédi Fried, en ledstjärna i kampen mot antisemitism och rasism. Det är vår uppgift nu att föra vidare deras röster så att minnet av Förintelsen inte faller i glömska.

Vi minns även de som stod emot och som med små och stora handlingar bidrog till att rädda tusentals människor från förintelselägren. Med civilkurage, mod och – som Raoul Wallenberg sa – en inre moralisk kompass, fick tiotusentals personer skydd undan nazisternas förföljelse och i många fall en säker död.

Idag, den 27 januari 2023 är det än viktigare att minnas dåtiden, så att vi kan agera med mod och civilkurage i nutid för att stärka samhället i framtiden.