VAD BETYDER CIVILKURAGE 2016?

VAD BETYDER CIVILKURAGE 2016?

Nu drar tävlingen Ungt Kurage igång! Vi vill lyfta alla unga som vågar höja rösten, sträcka ut en hand eller agera i tysthet, för att få ännu fler att stå upp för medmänsklighet. Här får du inspireras av Anton Abeles resa.

Anton Abele började tidigt. Som femtonåring lyckades han samla 10 000 personer mot gatuvåld i Kungsträdgården, och arton år gammal blev han den yngsta riksdagsledamoten genom tiderna. 23 år gammal har han nu mer erfarenhet av politik och påverkansarbete än de flesta.

Du startade som 15-åring Bevara oss från gatuvåldet, som fick enorm genomslagskraft. Hur påverkade den händelsen dig som person?

– Det påverkade mig på ett personligt plan, det satte agendan för vad jag skulle göra många år framöver. Jag är fortfarande idag fundersam kring varför det blev så stort. Det var ett av få tillfällen då Sverige i modern tid reste sig mot något sådant. Det var häftigt att se att vi kunde få igång en folkrörelse som pågick intensivt i en vecka, men sedan stannade på agendan i ett halvår.

 Varför blev Bevara oss från gatuvåldet så stort tror du?

– Det gick inte att förvänta sig att det skulle bli så här stort. Då, år 2007, när Facebook var helt nytt var det oväntat att så många skulle komma på manifestationen i Kungsträdgården. Trots att digitalisering och aktivism sker på ett annorlunda sätt idag så samlade vi 10 000 personer i Kungsträdgården.

– Folk var påverkade av flera händelser som hade skett med grovt våld på kort tid och ville se en förändring. Men alla förstod också att bara för att man manifesterar så sker ingen drastisk förändring över en natt. Men väldigt många av oss ville se en förändring i rätt riktning – att man reagerar och säger nej.

 Vad fick dig att engagera dig politiskt efter det?

– Jag jobbade tre år ideellt med Gatuvåldsfrågan. Jag drev den ideella organisationen Stoppa Gatuvåldet samtidigt som jag gick i skolan. Vi föreläste runt om i landet, träffade politiker och lyckades i vårt uppdrag att få denna fråga på agendan. Efter tre år hade vi däremot inte riktigt nått det resultatet vi ville – att minska våldet. Jag ville hitta andra vägar för att påverka och insåg att det var till stor del handlade om politiska frågor, som hur många poliser vi ska ha och vilken belysning vi ska ha på gatorna.

I vilka kanaler tror du att man som ung och idealist har bäst chanser att påverka samhället?

– I efterhand tycker jag att den ideella sektorn är helt fantastisk, man har en helt annan chans att påverka. Så fort opinionsbildningen blir politiskt laddad blir den svårare att sprida i media. Det är fullt förståeligt men den här frågan är egentligen inte partipolitisk, alla vill minska våldet även om det finns olika sätt att göra det på. Ideellt engagemang, och engagemang från riktiga människor, är det som skapar riktig förändring.

Har du fått en annan syn på politik från din position som kommunikationskonsult på JKL?

– Det har förstärkt den bilden som jag återgav, kommunikation och opinionsbildning är väldigt viktigt. Det finns väldigt mycket samspel mellan politik, näringsliv och samhälle och vi borde ha fler politiker som är ute och lyssnar utanför riksdagshuset.

 På vilket sätt tror du att vi bäst arbetar för ökat civilkurage i samhället?

– Svår fråga, det finns väldigt många olika svar på det. Någonstans måste vi alla göra ett val, vi borde bli fler som står upp när det vi ser att något inte står rätt till.

– Vi måste börja prata mer om vad civilkurage är. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Om man ser någon som blir misshandlad så är det allas skyldighet att ingripa. Alla kan göra det på sitt sätt.

Vad har du för tips till unga som vill göra skillnad?

– Hitta en hjärtefråga, som man verkligen brinner för och arbeta med den helhjärtat. Hitta vad du vill göra och vad du vill åstadkomma, och välj en väg för att påverka. Det måste inte vara politiskt, men viktigt att hitta människor som vill engagera sig med dig så har vi alla kraften att göra skillnad.

 

Vill du tävla i Ungt Kurage 2016? Läs mer här