Verkliga möten i undervisningen – fysiska så väl som digitala

Ett blogginlägg av Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala om att ställa om till digitala möten.  ”I min undervisning strävar jag efter att eleverna ska få vara med om verkliga möten som är kopplade till det vi arbetar med. Dessa möten bidrar starkt till att undervisningen känns viktig och på riktigt – den kopplas till omvärlden utanför klassrummets väggar och bidrar till att inge KASAM, en känsla av sammanhang.”

För andra läsåret i rad, arbetar vi på Gränbyskolan med kub nummer 15 — “Rätten till en nationalitet”. I det arbetet har vi bland annat genomfört ett större projekt kring nationella minoriteter. Då har vi haft besök på skolan av representanter för de olika minoriteterna. Eleverna har då fått möjlighet att ställa frågor etc., och besöken har inspirerat dem i deras fortsatta arbete. De har bland annat tecknat och skrivit levnadsporträtt för romska personer
och skapat samekonst i bildundervisningen.

Sommaren 2020 blev kuben även ett utställningsprojekt där elever som precis gått ut årskurs 9 (inte enbart från Gränbyskolan) fick sommarjobba med kuben. Detta genomfördes i ett samarbete mellan Uppsala kommun och Fredens hus. Om detta arbete kan det läsas mer om på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Där finns även en film som synliggör arbetet.

Under rådande omständigheter, då fysiska möten inte kan genomföras har vi satsat på att ställa om och hitta nya vägar, istället för att ställa in. Under många år har exempelvis Dina och Jovan Rajs (Raoul Wallenbergpristagare 2020, reds.anm) besökt Gränbyskolan för att dela med sig av vad de varit med om under Förintelsen. .
Förra våren var deras besök inte möjligt att genomföra “som vanligt”. Mina So-kollegor och jag frågade dem då om de kunde tänka sig att genomföra sin föreläsning med efterföljande frågestund digitalt för eleverna i årskurs 9, vilket de till vår stora glädje sade ja till. Under två eftermiddagar tränade vi i Zoom tillsammans med Dina och Jovan. Med en uppkopplad klass i respektive hemklassrum kunde de sedan genomföra sin föreläsning med efterföljande frågestund för Gränbyskolans nior. På samma sätt kommer deras besök att kunna genomföras digitalt även detta läsår, så att även årets nior får ta del av deras föreläsning och får möjlighet att ställa frågor.

Så, om möjligt – ställ om istället för att ställa in. Vi börjar nu alla också bli allt mer vana vid digitala möten och virtuella resor.