Vara en förebild för andra

Foto på Blerta Hoti
Blerta Hoti gick ledarskapsprogrammet 2004-2005

Blerta Hoti: ”Jag fick förmånen att gå Raoul Wallenberg Academys (RWA) ledarskapsprogram åren 2004 och 2005. Då gick jag på Angeredsgymnasiet i Göteborg och hade ett brinnande samhällsintresse. Samtidigt var jag en relativt vilsen tonåring som inte visste hur jag skulle kanalisera mitt engagemang eller vilka mina drivkrafter var. Ledarskapsutbildningen kom för mig att bli en inspirerande skolning i det goda ledarskapet som jag bär med mig genom livet än idag, både privat och professionellt.”

Jag föddes bland sociala och ekonomiska orättvisor. Som tjej, tidigare flykting från Kosovo, uppvuxen i Falkenberg och därefter i Lövgärdet, Göteborg som idag betraktas som ett särskilt utsatt område i Göteborg. Tidigt i livet förstod jag att människors livschanser ser olika ut, beroende på vem man är och var man bor. Men istället för att se min bakgrund som en börda, har jag lärt mig att använda den som tillgång och drivkraft för att ge tillbaka till samhället.

Jag har RWA att tacka för en del i den insikten. Kursen utvecklade min förmåga till självreflektion kring vem jag är, vilka grundläggande värderingar jag bottnar i och drivs av samt hur jag kan använda dessa för att utöva ett gott ledarskap runt min omgivning och för att leda sig själv.

Genom RWA lärde jag mig även vikten av att ha bra förebilder men även att en själv kan vara en förebild för andra. Vi människor behöver ta del av berättelser om individer och rörelser som kämpat för grundläggande mänskliga rättigheter och civilkurage och som skapat positiv social förändring i världen.

Raoul Wallenberg har för mig varit en stark förebild i mitt politiska engagemang. Genom RWA tränades vi deltagare i att utveckla de egenskaper som han hade; empati, civilkurage, ledarskap, förmågan att samspela med andra och tillvarata andras

resurser för att nå gemensamma mål och visioner. Sådana egenskaper kan inte nog understrykas idag i kampen för medmänsklighet och demokrati, emot rasism och främlingsfientlighet.

Blerta Hoti
Kommunalråd i opposition (S), Göteborg
Deltagare i RWA 2004-2005