Uttalande till minne av Novemberpogromen

Raoul Wallenberg Academy gör idag ett uttalande med anledning av Novemberpogromen, den 9 november.

UTTALANDE: 1938 skedde i Tyskland det som brukar kallas Kristallnatten eller Novemberpogromen, natten mellan den 9 och 10 november. Den natten kom också att bli startskottet för den öppna och statligt sanktionerade förföljelsen av judar runt om i Europa, och inledningen till Förintelsen. Kristallnatten öppnade för förföljelse av de egna medborgarna och tydliggjorde att den tyska staten skyddade våldsverkarna och inte de judiska offren. 

Minnet av Novemberpogromen är en påminnelse om vad som kan ske när antidemokratiska krafter får styra och samhället accepterar förföljelse och diskriminering av den egna befolkning. Det är också en väckarklocka inför krafter som återigen vill se ett samhälle präglat av rasism, antisemitism och diskriminering till följd av religiös tillhörighet, ursprung eller härkomst. En utveckling Raoul Wallenberg Academy menar måste motverkas genom lagstiftning, politisk opinionsbildning och utbildningsinsatser för att bevara minnet av Förintelsen och föra historien vidare. 

I en tid där mod och vilja att gå utöver de egna intressena för att motverka rasism, antisemitism och diskriminering behövs Raoul Wallenberg som förebild.

I en tid där mod och vilja att gå utöver de egna intressena för att motverka rasism, antisemitism och diskriminering behövs Raoul Wallenberg som förebild. Raoul Wallenberg och hans gärning under andra världskriget är unik och ett av de främsta exemplen på dem som utan hänsyn till sin egen säkerhet såg till att skydda den judiska befolkningen. Genom mod, beslutsamhet och list räddade han tiotusentals judar undan Förintelsen. 

Raoul Wallenberg Academy vill betona vikten av att skydda och bevara minnet av Raoul Wallenberg och hans gärningar. Med utgångspunkt i Raoul Wallenbergs livsgärning finns möjlighet att föra historien vidare och förmedla öppna, humanitära och demokratiska värderingar, inte minst till unga. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration kan vi stärka unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Genom att rusta unga lägger vi grunden för en motståndskraftig demokrati och ett medmänskligt samhälle fritt från rasism, antisemitism och diskriminering. 

Michael Wernstedt,
Raoul Wallenberg Academy