UNGAS RÖST OCH DELAKTIGHET

Henrik Almén började på Raoul Wallenberg Academy i januari som projektledare för “Non Silence Generation” – ett treårigt projekt som just startats. Vi ställer tre frågor till Henrik:

  1. lkommen till Raoul Wallenberg Academy! Kan du berätta lite kortfattat vad Non-Silence Generation är?

Projektet “Non-Silence Generation” är ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och Fryshuset som mobiliserar och kompetensutvecklar nästa generations ledare i frågor som rör demokrati, hållbarhet och organisering. Vi kommer i projektet skapa en digital verktygslåda med matchningsfunktion mellan unga och föreningar samt en digital kunskapsbank med inspiration. Verktygslådan sprids nationellt och lyfter hur unga praktiskt går tillväga för att starta, driva och engagera sig i en förening från idé till genomförande. Matchning kommer också ske i verkliga livet i något vi kallar engagemangstorg där vi på olika orter i Sverige kommer matcha ungdomar med det lokala föreningslivet. Dessutom arrangeras Sveriges största demokratisummit den 29 augusti i samband med Raoul Wallenbergs dag.

  1. Du har tidigare varit ordförande i alumnföreningen Raoul Wallenberg Differencemakers och är engagerad i många organisationer/frågor. Kommer du att kunna använda dina egna erfarenheter i arbetet?

Det är jag helt säker på att jag kommer. Genom mina engagemang som tog sin start i Scouterna har jag fått mycket erfarenhet och verktyg som praktiskt förberett mig för att kunna axla rollen som projektledare. Därutöver har jag via mina engagemang fått ett kontaktnät som jag hoppas ska kunna leda till många samarbeten. Ideella engagemang har varit oerhört viktigt för min personliga utveckling och det känns oerhört givande att kunna ta med mig det in i det professionella!

  1. Varför är det viktigt att engagera unga, enligt dig?

En viktig anledning är att det är unga som kommer bli framtidens makthavare och ansvarsfulla medborgare. Vi vet att ungdomar är mer engagerade idag än någonsin tidigare men att ungdomar generellt engagerar sig i nya former som egentligen inte har någon koppling till formellt inflytande. Unga kan och vill göra skillnad idag, men den skillnaden blir större om de engagerar sig i redan existerande former, där föreningslivet är och har varit en oerhört viktig del av den svenska demokratin. Genom det engagemanget ges också ovärderliga verktyg och erfarenheter som gör nytta hela livet.