Våra frågor till Anders Kompass, nominerad till Raoul Wallenbergpriset 2017

Det här priset delas ut i Raoul Wallenbergs anda. Vad innebär det för dig? Anders KompassVilka var det som utan något som helst organiserat stöd eller höga ämbeten på eget bevåg skyddade och  räddade  människor av judisk börd under andra varldskriget? Hade de religiösa motiv? Vilka politiska preferenser hade de? Var de högutbildade eller lågutbildade? Var de flesta män eller kvinnor?  Det visade sig att ingen kategori var överrepresenterad. Det handlade om ”vanliga människor” som vågade vara mänskliga i en tid då detta var kriminaliserat och livsfarligt. Knappast någon av dem ville efteråt skylta som hjältar inför offentligheten.  De hade – precis som Raoul Wallenberg – helt enkelt gjort vad som kändes rätt för dem. Kraften i medkänslan gjorde det nödvändigt.

Berätta om din verksamhet/handling, hur gör du skillnad? Sedan jag återvänt till Sverige i augusti 2016 efter 20 år inom FN  har jag delat jag min tid som UD-anställd och som inbjuden föredragshållare i olika sammanhang runt om i Sverige, (studentföreningar, skolor, kyrkoförsamlingar, pensionärsföreningar, FN-föreningar, Rotary-grupper, talarföreningar mfl.). Ett genomgående tema i mina möten med människor har varit betydelsen av civilkurage, mod och medmänsklighet.

Berätta om ett medmänskligt föredöme som har betytt mycket för digMin gymnasielärare på Fjellstedtska skolan i Uppsala, Bo Nylund (85 år), som i 40 år engagerat sig för ­flyktingar som sökt asyl i Sverige och samtidigt bedrivit ett  internationellt solidaritetsarbete för mänskliga rättigheter och demokrati .

Hur skulle du vilja använda prissumman för att fortsätta arbetet mot intolerans? Jag skulle vilja använda prissumman till att stödja det viktiga flyktingarbete som görs av frivilliga krafter inom Ekumeniska fristadsgruppen i Uppsala och kampanjen  #vistårinteut.  Alla människor som  ger av sin tid och sina resurser till utvisningshotade flyktingbarn stärker den humanistiska  traditionen i vårt land.