TACK FÖR ATT DU GÖR SKILLNAD!

 

Tack för ditt stöd till Raoul Wallenberg Academy.

I Raoul Wallenbergs anda ger Raoul Wallenberg Academy gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Vi stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter. I en tid då högerextremism åter brer ut sig i Europa är det viktigt att om och om igen utbilda och inspirera unga att agera för medmänsklighet.  

En gåva till Raoul Wallenberg Academy möjliggör för oss att arbeta vidare i Raoul anda och stödja unga hitta modet att göra skillnad för ett medmänskligt samhälle!

Återigen, stort tack för ditt engagemang!

 

[give_receipt]