TA DEL AV MATERIALET HÄR

Materialet består av en app, lärarhandledning och en affisch samt en PowerPoint (PPT). Vi har även tagit ut vittnesmålen och lagt dem separat för de som endast vill arbeta med vittnesmålen. Här kan du ladda ner materialet (klicka på respektive rubrik) men vi kommer även att skicka det till dig fysiskt.
Bild på mobil med appen öppen

Appen finns för nedladdning i App Store och Google Play. Ladda ner appen, be dina elever ladda ner den och gå sen igenom appen i klassrummet.

Du kan använda den här PowerPoint:en när du vill förklara appen för dina elever.
PowerPoint till fördjupningsmaterial

Bild på affisch i materialet

Affischen laddas ner i A4 här men du får den i A3 hemskickad.

Ladda ner affischen här

Framsidan på lärarhandledningen till Story Keepers, ett material av Raoul Wallenberg Academy
För dig som inte vill arbeta med app (det kanske inte passar alla klasser): här nedan finns PowerPoints (PPT) där vi tagit ut materialet, samt vittnesmålen med reflektionsövningar.

Vittnesmålen av Alexander Rothman, Livia Fränkel och Renate Gynnerstedt finns via film och ljudfiler som vi samlat här.

Ta del av alla vittnesmål

Raoul Wallenberg Academy vill veta vad du tycker om appen och vad du har lärt dig, vi ställer därför frågor innan och efter du arbetat med appen. Det är 3 frågor och tar mindre än 10 minuter att svara på.

Nr. 1 Förmätning

Nr. 2 Eftermätning

Så här använder du materialet

 

Viktigt att tänka på är att Story Keepers kräver viss förförståelse av andra världskriget och Förintelsen då materialet främst fokuserar på den subjektiva upplevelsen av Förintelsen.

Beskrivning av materialet

Appen: I appen Story Keepers får elven följa tre överlevande, Alexander, Livia och Renate, som berättar om sina liv från en lycklig barndom till ofattbart mörker under Förintelsen. Efter eleven har lyssnat på vittnesmålen kommer hen själv få ta ställning för medmänsklighet, reflektera kring sitt civilkurage och hur hen kan agera för ett mer medmänskligt samhälle. Story Keepers laddas ner från App Store och Google Play.

Affischen: Den fysiska affischen är en interaktiv spelplan, där man följer Förintelsen kronologiskt genom sex olika kapitel. Genom att öppna appen och rikta mobilen mot affischen startar eleven innehållet som finns i appen. Eleverna jobbar i grupper om 3—4 personer och delar då på en affisch. Önskar du att eleverna jobbar enskilt går det bra att ladda ner affischen i A4 format. 

Reflektionsuppgifter: Till varje kapitel finns reflektionsuppgifter som du hittar direkt i appen. Uppgifterna kan med fördel arbetas med i tre steg. Först får eleverna fundera på egen hand, därefter diskutera med en klasskompis eller med en mindre grupp (3-4 elever) och avslutningsvis föra fram sina tankar under en helklassdiskussion. Materialet är tänkt att användas under en dubbeltimme, 90 min (ca 15 min för vardera kapitel). Du som läraren kan välja att:

    • Arbeta kronologiskt med alla kapitel som följer i appen 
    • Välja ut ett kapitel från appen att arbeta fristående med
    • Bygga ut undervisningen med extra uppgifter och övningar från fördjupningsmaterialet

Arbetet med Story Keepers kan antingen alltså ske under 90 minuter som det tar gå igenom appen eller pågå över flera lektioner med uppgifter från fördjupningsmaterialet.

Så här använder en materialet i klassrummet

  1. Inledande uppgifter Introducera materialet genom de två inledande uppgifterna i fördjupningsmaterialet, använd PPT som stöd.
  2. Affisch och appen Låt eleverna starta arbetet i appen genom att rikta mobilen mot affischens första modul. Eleverna kan jobba i grupper om 3—4 personer. Önskar du att eleverna jobbar enskilt går det bra att ladda ner affischen i A4 format.
  3. Avslutande uppgift Slutför sedan arbetet genom den avslutande uppgiften i fördjupningsmaterialet, använd PPT som stöd.
  4. Fördjupning Önskar du att arbeta vidare med klassen — ta då del av uppgifterna i fördjupningsmaterialet, använd PPT som stöd.

Vi hoppas du får givande samtal med din klass!

“Det kändes hemskt att få höra vad människor varit med om, att ha blivit utfrysta ur samhället på det sättet. Samtidigt är det viktigt att få höra vad som skett så det aldrig kommer upprepas.”

“Det var mäktigt att lyssna på vittnesmålen. Såklart kan man läsa om hur det var för en jude under andra världskriget men det berör och fastnar på ett helt annat sätt när man hör deras röster. Det känns väldigt viktigt och lärorikt.”