Värdeskapande lärande

RWA play - logotyp

Vad är värdeskapande lärande?

I den här filmen berättar SO- och svenskläraren Maria Wiman om hur hon får eleverna riktigt engagerade i olika projekt såsom att rädda världens hav och specifikt hajar. Det här projektet har mynnat ut i att eleverna startat demonstrationer, adopterat hajar och spridit deras budskap vidare i såväl tidningar och i radio.

Ungas engagemang