Kommun

RWA play - logotyp

Skolan & kommunen

I den här filmen möter vi kommunrepresentanter, pedagoger och elever från Jönköpings kommun som år 2019 mottog Raoul Wallenberg Academys utmärkelse ”Årets medmänskliga kommun”. De berättar om det arbete som ligger till grund för utmärkelsen och hur de under det kommande året kommer att arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor bland annat genom den kub som numera står placerad på en av kommunens lågstadieskolor, Torpaskolan, samt genom uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti.

Värdegrundsuppdraget