Estetik

RWA play - logotyp

Skapa projekt som rustar eleverna

I den här filmen får ni höra specialläraren Jonas Monsén berätta om hur han arbetar med estetiska uttrycksformer på gymnasiesärskolan. Hör om projekt som rustar eleverna för att i framtiden kunna såväl driva estetiska projekt och sig själva.

Ungas engagemang