Lisa Eriksson

RWA play - logotyp

Skapa minnesbilder genom lek

I den här filmen berättar läraren Lisa Eriksson om hur hon varierar sin undervisning genom att använda sig av leken, bildstöd och olika redskap för att skapa minnesbilder från olika händelser i historien.

Ungas engagemang