Årets lärare 2019

RWA play - logotyp

Segregation

I den här filmen så berättar Iman Ehsani, årets lärare i Stockholms Stad 2019 hur han arbetar konkret för att motverka segregerande strukturer i samhället, genom att hans elever får komma ut och möta den verklighet som de pratar om i klassrummet. På så sätt kommer eleverna till insikt med att det som de arbetar med i skolan fantastiskt händer ute i samhället.

Ungas engagemang