Tillit

RWA play - logotyp

”Så skapar jag öppenhet och tillit i mitt klassrum”

I Alisa Fasts klassrum pratar eleverna öppet och ser varandra, bjuder på egna misstag och de vågar göra bort sig inför varandra. Hur har Alisa lyckats med det och med att omvalda klasser som stått inför utmaningar? Detta hör ni henne berätta om i den här filmen.

Ungas engagemang