.

RWA play - logotyp

Lyfta fram andra människor

I den här filmen beskriver Ted Talks-gurun David JP Phillips olika tillvägagångssätt som människor använder sig av för att skapa ett personligt välbefinnande hos sig själva i sitt agerande gentemot andra människor. Med den mänskliga hjärnan och dess känslospel som exempel förklarar David vad som händer hos oss när vi väljer att trycka ned en annan människa i motsats till att lyfta densamma. Genom videon får du kunskap i hur du kan utläsa vilka tillvägagångssätt ni använder er av på din skola och varför din uppmuntran till din omgivning är viktig för såväl ditt som andras välmående. Vill du ta del av Davids tips för självledarskap - gå in här: www.davidjpphilips.com.

Självledarskap