Meningsfullhet

RWA play - logotyp

Hur kan du få eleverna att känna meningsfullhet?

I den här filmen pratar SO-läraren Lisa Eriksson om hur hon genom ett tydligt ledarskap skapar grupper som vill arbeta tillsammans. Lisa redogör även hur hon genom att ta in verkligheten i klassrummet och att låta eleverna komma ut i verkligen och besöka platser som Riksdagen och Rättegångar får eleverna att känna en meningsfullhet med det som de arbetar med i klassrummet.

Ungas engagemang