Med Eva Fahlström Borg

RWA play - logotyp

Fred är alltifrån krig till hur vi umgås med varandra

I detta RWA PLAY STUDIO samtalar vi med pedagogen, statsvetaren och den legitimerade psykoterapeuten Eva Fahlström Borg. Eva samstartade en skola för "arga och våldsamma pojkar" efter Stureplansmordet 1994. Metoden Reparation Processer är hur du skapar fredliga samtal i klassrummet, varför våld ofta uppstår när känsloord saknas och vikten av att alla får komma till tals i en grupp.

STORT TACK TILL LiveArena AB för att vi fått spela in studiosamtalen i deras lokaler.

RWA Play Studio