Självkännedom

RWA play - logotyp

Förutsättning för bättre självkännedom

I den här filmen delar läraren Nelly Bonner med sig av sina tankar kring hur hon rent konkret skapar förutsättningar för eleverna att samarbeta med varandra, hur eleverna genom frågeställningar kan skapa en större självkännedom, att våga utrycka vad du känner och lyssna på andra.

Självledarskap