Samtal & böcker

RWA play - logotyp

Civilkurage genom samtal och skönlitterära böcker

I den här filmen ger läraren Mia Kempe dig konkreta verktyg om hur du genom epa-modellen och skönlitterära böcker som utgångspunkt kan arbeta med civilkurage och mod i ditt klassrum.

Civilkurage