Rättelse pressinbjudan: Avtäckning av Raoul Wallenbergs byst

Rättelse kring pressinbjudan för Raoul Wallenbergs byst som får en permanent plats i Stockholm. Konstnären heter Ladislav Vlna, bysten har skänkts av Abbas Asli och Olle Wästberg. Även ny tid för invigningen.

Ny tid: 16:30-17:00

Plats: Kajplats 13, nedanför Strandvägen 7A, Stockholm

FÖR VIDARE INFORMATION
Patricio Ruiz Vergara, kommunikationsansvarig,
073 – 917 56 61