Vision och mission

 

Vår vision: En värld där varje människa med kunskap och mod agerar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Vår mission: Med Raoul Wallenberg som förebild stärker vi ungas demokratiska kompetens och förmåga att agera med civilkurage, i det lilla och det stora.

Våra värderingar

Vi har fyra värderingar som vi lever efter och som genomsyrar hela vår organisation.

Medmänsklighet

Vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Civilkurage

Modet att följa sin inre kompass.

Empowerment

Att få andra att växa och kraft att handla.

Samverkan

Bygga broar, tillsammans når vi längre.