Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker Raoul Wallenberg Academy unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Genom att rusta unga lägger vi grunden för en motståndskraftig demokrati – ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Här är våra milstolpar från 1979 till idag. Klicka på respektive årtal för att läsa.

RAOUL WALLENBERGFÖRENINGEN

År 1979 bildades Raoul Wallenbergföreningen med syftet att få Raoul Wallenberg frigiven – vinna klarhet om hans öde och hålla minnet av hans gärning levande. I föreningens styrelse ingick bland andra Nanna Svartz (ordförande), Nina Lagergren (Raouls syster), Guy von Dardel (Raouls bror), Per Anger (Raouls kollega vid den svenska beskickningen i Budapest), Harald Wigforss, Ingrid Gärde Widemar, Sven Hagströmer (sekreterare), samt Sonja Sonnenfeld. År 1988 utsågs ambassadören Per Anger till ny ordförande. Han efterträddes 1996 av advokaten Claes Cronstedt.

Raoul Wallenbergföreningen hade under hela dess verksamhetstid haft täta kontakter med Utrikesdepartementet och myndigheter i andra länder och lyckades med stor framgång internationellt sprida Raoul Wallenbergs enastående insatser för mänskligheten. Systerföreningar bildades och skolor i Raouls namn startades i ett stort antal länder. Styrelsens kontakter och engagemang i Washington DC resulterade i att Wallenberg blev amerikansk hedersmedborgare 1981 (den andra utlänningen efter Winston Churchill). Per Anger utsågs till Israelisk hedersmedborgare år 2000.

Raoul Wallenbergföreningen upplöstes och den 21 mars 2001 bildades insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Stiftelsens syfte är att ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild. Grundarna var Nina Lagergren, Claes Cronstedt, Sven Hagströmer, Sven Salén, Marcus Storch och Martin Rogberg (som representant för Handelshögskolan). I den första styrelsen satt Claes Cronstedt, Sven Hagströmer, Martin Rogberg och Lago Wernstedt.

Handelshögskolan gav stiftelsen värdefullt stöd att utforma utbildning i ledarskap. Den första ansatsen var att sammanföra gymnasieelever från privata skolor och skolor i utanförskapsområden. Gymnasieeleverna diskuterade mänskliga rättigheter tillsammans med företagsledare, höga militärer, präster och ambassadörer. Ann Westerberg från MGruppen (dotterbolag till Handelshögskolan) var utbildningsansvarig. Ledarskapsutbildningen blev en succé. Det skapades en kreativ symbios där de skilda generationerna, ledare och elever, drog nytta av varandras åsikter om hur man kan skapa en fredligare värld. Ledarskapsutbildningen fortsätter än idag i form av årliga program med fokus på att utveckla ungas självledarskap, öka samhällsengagemanget och stärka förmågan att leda andra.

RAOUL WALLENBERGS DAG

År 2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år. Den svenska Regeringen beslutade att uppmärksamma detta både i Sverige och utomlands. Detta resulterade i över 3 000 skrivna artiklar om Raoul bara i Sverige. 52 länder hedrade minnet av Raoul och hans gärning genom bland annat föreläsningar, utställningar, böcker och skolprogram. Detta visar vilken global symbol Raoul Wallenberg är för individens ansvar att ta ställning för medmänsklighet och mot förtryck och främlingsfientlighet. Resultatet av Raoul Wallenbergåret blev införandet av Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage, år 2013.

Efter 2012 gavs Raoul Wallenberg Academy uppdraget att årligen uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag. På dagen delas varje år Raoul Wallenbergpriset ut till en person som agerar i Raoul Wallenbergs anda, samt utmärkelsen Ungt Kurage som går till unga personer som agerat med civilkurage i sin vardag. Dagen uppmärksammas nu i ett flertal kommuner och platser runt om i Sverige.

RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Verksamheten drevs på ideell basis fram till 2013 då Raoul Wallenberg Academys första medarbetare, Michael Wernstedt (verksamhetsansvarig 2012-2016), anställdes. Sedan dess har kansliet växt och idag består kansliet av ett tiotal anställda.

KUBPROGRAMMET

År 2014 inledde Raoul Wallenberg Academy (RWA) ett projekt med fokus på de mänskliga rättigheterna – Kubprogrammet. 30 svarta stålkuber, 3x3x3 meter, skickades ut till 30 skolor runt om  i Sverige. Varje kub representerade en rättighet. Uppgiften var att låta elever fylla kuberna med ett lika kreativt som tänkvärt innehåll. Kubprogrammet har blivit en nationell samlingspunkt för skolelever att lyfta mänskliga rättigheter och civilkurage.

LÄRARFORTBILDNING

Raoul Wallenberg Academy får 90-konto och börjar med insamling från allmänheten på riktigt. Raoul Wallenbergpriset delas ut för en större publik på Nalen med statsminister Stefan Löfven som prisutdelare. 2015
startades RWA:s utbildningsverksamhet för lärare och ytterligare ett steg togs mot att arbeta direkt riktat mot gymnasieskolan.

RWA inför organisationsformen Teal (självstyrande organisation), med fokus på samma värderingar som vi lär eleverna: självledarskap och fokus på vårt högre syfte. Samarbete med Svenska Institutet inleds och Kubprogrammet blir internationellt. RWA anordnar ett event på FN i New York tillsammans med Jan Eliasson, då vice generalsekreterare vid FN. Sarah Scheller utses till
ny generalsekreterare.

Raoul Wallenberg Academy blir förmånstagare till Postkodlotteriet och får första utdelningen av Postkodstiftelsen (kommunsatsningen).
Under året utses RWA till förmånstagare för Postkodlotteriet och får från 2018 ta del av den årliga utdelningen av överskottet från lotteriets försäljning (5 Mkr).

Den 17 januari 2018 lanseras Raoul Wallenberg Algorithm, resultatet av ett samarbete som inleddes med Gullers Grupp under 2017. Raoul Wallenberg Algorithm blir en succé och kröns med en förstasida på Dagens Nyheter. Mer omfattande samarbeten med kommuner inleds inom ramen för RWA:s lärarfortbildningar, först ut är Umeå som följs av Örnsköldsvik.

2019 har Raoul Wallenberg Academy en omsättning på nästan 19 miljoner. Personalstyrkan fortsätter att växa och är ca 15 personer och vi byter kontor. Stor utställning på Fotografiska inom ramen för projektet Fading Stories som får stort publikt genomslag. Projektet Non-Silence Generation tillsammans med Fryshuset startar. Vår grundare Nina Lagergren gick bort.

Idag

Idag engagerar Raoul Wallenberg Academy årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle, såsom Ashoka, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Selfleaders och Svenska Institutet.

Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två.