Ord från flyktingar

Idag är det internationella migrationsdagen – en dag som inrättats av FN för att uppmärksamma och sprida information om de mänskliga rättigheterna för migranter. Det tycker vi på Raoul Wallenberg Academy är viktigt och vi önskar därför delta i den kunskapsspridningen genom att dela citat från några personer som har flytt sina hemländer och vilka har deltagit i vår kubutställning inom just området för migration. Läs gärna citaten nedan och sprid kunskapen vidare om vad livet som migrant kan innebära för en annan människa. 

”Jag har blivit beskjuten vid ett flertal gånger under min flykt”

”Vi var tvungna att fly, vi ville att vår dotter skulle få växa upp tryggt”

”Jag promenerade i en vecka och var nära på att bli skjuten två gånger”

”Mina föräldrar vågade inte följa med till Sverige” 

”I Turkiet ville de inte att jag skulle fortsätta till Grekland, så jag fick åka med en smugglare dit”

”Jag har tur att jag lever”

”Det var som i en mardröm”

”Båten gick sönder och jag fick simma tre kilometer till Grekland”

”Jag vandrade genom hela Europa för att komma hit”

”Min familj är kvar i helvetet”

* Notera att orden ‘migrant’ och ‘flykting’ har två olika betydelser. Förstnämnda innebär att du som individ flyttar från det land du dittills har bott i på en mer permanent basis till ett annat, oavsett vilken anledningen är bakom själva flytten. Är du flykting däremot så innebär det att du som individ upplever en välgrundad fruktan på grund av krig eller förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.