”Ingenting är viktigare än ungas inskolning i öppenhet och tolerans”

Mer än fem år som svensk generalkonsul i New York, riksdagsledamot, chefredaktör för en av Sveriges största tidningar, ordförande för Demokratiutredningen och samordnare för Raoul Wallenberg-året. Bland annat. Olle Wästberg har hunnit med en del. Teman som går igen i hans arbete och uppdrag är demokrati, öppenhet och internationella relationer. Oerhört viktiga och ibland svåra ämnen. Olle har ända sedan tonåren engagerat sig för rättvisa.

Min första uppmärksammade artikel var faktiskt som 15-åring (i Svenska Dagbladet) och den handlade om hur läroböckerna negligerade antisemitismen och Förintelsen. Det fanns läroböcker som skrev mer om nazisternas byggen av autostrador än om morden på 6 miljoner judar, romer och funktionshindrade. Jag tycker ingenting är viktigare för vår framtid än kunskap om historien och ungas inskolning i öppenhet och tolerans.

DSC_8432Civilkurage är viktigt för Olle, och han beskriver det som att våga stå upp för sina värderingar både i vardagen men också på nätet-även när det inte är så värst bekvämt.

Man ska inte bara titta bort, utan agera. Det gäller också när man stöter på fördomar och intolerans på nätet. Människor som står för tolerans och medmänsklighet måste i mycket större utsträckning synas i offentligheten. Tyvärr dominerar de intoleranta i sociala medier – och så ska det inte vara. Vi andra måste vara beredda att ge oss utanför våra bubblor och agera. Att leva upp till Raouls gärning är omöjligt för de flesta av oss. Men vi kan ändå inspireras av en människa som hade möjlighet till ett bekvämt liv men valde att ta stora risker för andra.

Olle var samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012. Hans uppdrag var att hålla ihop och initiera aktiviteter som uppmärksammade Raoul Wallenbergs gärning- något som gjordes i 52 länder.

Det internationellt starkaste minnet var den stora ceremonin i den amerikanska kongressen, och det viktigaste svenska minnet var att vi äntligen fick till stånd ett monument för Raoul Wallenberg utanför UD (Utrikesdepartementet) på Gustav Adolfs Torg. Vi skapade även Raoul Wallenberg-priset som delas ut årligen till någon som har agerat i hans anda-på just Raoul Wallenbergs dag den 27:e augusti.

Intervju av Elin Prestgaard