Olle Wästberg 1945 – 2023

 

Olle Wästberg 1945 – 2023

Vi har idag nåtts av den sorgliga nyheten att vår styrelsekollega i Raoul Wallenberg Academy, Olle Wästberg, hastigt har avlidit efter en tids sjukdom. För bara två veckor sedan deltog han med sin vanliga entusiasm i ännu ett av våra styrelsemöten, så som han har gjort i över ett decennium. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Det går inte att med ord formulera den stora betydelse som Olle Wästberg har haft i arbetet med att hedra Raoul Wallenbergs gärning och skingra dimmorna kring hans öde. Under sin tid som riksdagsledamot för Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) 1976-1982 var han med och grundade den första Raoul Wallenberg-föreningen i Sverige. Det var också tack
vare Olle Wästberg stora dådkraft som Raoul Wallenbergs 100-årsdag kom att uppmärksammas och högtidlighållas världen över 2012, med ceremonier på högsta nivå i såväl New York, Washington, Paris och Berlin som Budapest och Stockholm.

Olle Wästberg påminde som person mycket om Raoul Wallenberg. För Olle fanns aldrig någon gräns för engagemanget, aldrig någon tvekan om att ambitionsnivån alltid måste vara den högsta. Så satte hans arbete också avtryck. Olle Wästberg var den som i samband med Raoul Wallenberg-året 2012 drev på för att 27 augusti årligen ska firas som Raoul Wallenbergs dag. Han övertygade också den dåvarande regeringen om att finansiera ett särskilt pris till Raoul Wallenbergs minne, ett pris som sedan 2013 delas ut varje år just den 27 augusti. De första sex åren var Olle också ordförande i juryn för Raoul Wallenbergpriset.

Vi i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy minns med värme en skarp och klarsynt styrelsekollega, som besatt den unika förmågan att förena hårt arbete och effektivitet med djup och varm medmänsklighet. Få brann så mycket för försvaret av mänskliga rättigheter och civilkurage som Olle. Den glöden följde honom livet igenom.

Olle Wästberg blev 78 år. Vår saknad känner inga gränser.

Våra tankar går till hans familj och nära.

 

Styrelsen för Raoul Wallenberg Academy
Cecilia Nordström,
Carl Svernlöv,
Cecilia Åhlberg,
Ingrid Carlberg,
Sven Hagströmer,
Siduri Poli