Ny rapport: Unga exponeras för digital explosion av antisemitism online

Pressmeddelande 2022.12.08: Hur påverkade pandemin spridningen av antisemitism online i Sverige? Vilka antisemitiska föreställningar exponeras unga för i en allt mer digitaliserad värld? Det ville Raoul Wallenberg Academy och Whispr Group ta reda på och har i en ny rapport undersökt innehåll på digitala plattformar med antisemitiskt innehåll kopplat till Covid-19. I den pågående ekonomiska krisen bidrar rapportens resultat till att ge en bild av ungas exponering för antisemitiska konspirationsteorier.

I rapporten har mätningar gjorts om diskussioner som förts på nätet och i sociala medier om antisemitism kopplat till pandemin. Det visar sig att pandemin har gett näring åt traditionella antisemitiska föreställningar och gamla myter om en judisk världskonspiration, bland annat genom att sjukdom och vaccin skulle tjäna judiska syften. Unga exponeras på nätet för olika antisemitiska konspirationsteorier, bland de mest vanligast förekommande i undersökningen var “The Great Reset” där “globalister” beskylls för att ha utnyttjat eller iscensatt pandemin.

– Våra ungdomar finns på nätet och det är här de hämtar sin information. Rapporten adresserar en stor utmaning om vilka röster, åsikter och diskussioner som tar plats i det digitala rummet och hur det påverkar våra ungdomar, säger Anna Urombi, Generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy.

Rapporten är den första i sitt slag som har undersökt den antisemitism som unga blir exponerade för på digitala plattformar med svenskt innehåll. Studier har tidigare gjorts på plattformar med engelskt innehåll och likt dessa kan rapporten konstatera att antisemitiska röster under pandemin har ökat på sociala medier. Både historiska och nutida exempel visar på hur samhällskriser kopplas samman med påstådd judisk makt och påverkan. Detta är ingen nyhet, men i en tid där flera kriser avlöser varandra bör rapportens resultat tas på allvar.

– Vi har kommit ur pandemin men står inför en ny kris. Vi måste därför säkerställa att unga får kunskap och verktyg att kunna avkoda, bemöta och hantera antidemokratiska, rasistiska och antisemitiska idéer som de möter online. Här har vuxenvärlden ett stort ansvar att stötta unga till att vara källkritiska och våga stå upp för medmänskliga värderingar, säger Anna Urombi.

Resultat i korthet – Analys av antisemitism på svenska sociala medier under pandemiåren 2019-2022

Antalet poster på sociala medier som diskuterade pandemin och samtidigt var uttryckligen antisemitiska var 7 800 under mätperioden. Antalet poster som på något sätt diskuterade antisemitism tillsammans med pandemin uppgick till 14 300. Den senare siffran omfattar alltså dels inlägg med antisemitiskt innehåll men också inlägg som tar avstånd från antisemitism, och är alltså en indikation på hur stort engagemang som frågan väcker.

Antisemitism i relation till Covid-19 tog sig en rad olika uttryck. Vanligast, 30 procent av samtliga inlägg av antisemitisk karaktär, var att pandemin beskrevs som “The Great Reset” – en konspirationsteori med antisemitiska tendenser i vilken ofta “globalister” beskylls för att utnyttja eller ha iscensatt pandemin. Relativisering av Förintelsen följde på 29 procent. Då oftast i inlägg i vilka personer som motsätter sig vaccination beskrevs som judar inför och under Förintelsen.

Vanligt var också inlägg i vilka “globalister” explicit beskylldes ligga bakom eller utnyttja pandemin – däribland George Soros och Rockefeller.

63 procent av de antisemitiska inläggen i relation till Covid-19 postades på Twitter följt av 22 procent i forum, främst Flashback. 9 procent var inlägg i bloggformat – noterbart är att 69 procent av dessa var kommentarer på artiklar på Samnytt (tidigare Avpixlat).

 

Ladda ner hela rapporten

 

FÖR MER INFORMATION OCH INTERVJUFÖRFRÅGNINGAR
Anna Ringborg, kommunikationsansvarig, Raoul Wallenberg Academy, 070 323 00 04 eller anna.ringborg@rwa.se

 

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.