Möt Naima Fridén, vinnare av Ungt Kurage 2017

Naima i ram

Hej Naima!

Vad betyder civilkurage för dig?
Civilkurage är för mig att reagera på de orättvisor man ser med de förutsättningarna man har.  

Berätta hur du gjort skillnad.
Jag är verksam inom feminismen och har under de senaste två åren varit aktiv i Katedralskolans feministgrupp och Föreningen Allra Käraste Syskon. Tillsammans med Hanna Lövehed har jag ägnat mig åt frågan angående underrepresentationen av kvinnor i historieskrivningen på gymnasiet. Vi har analyserat och kritiserat kurslitteratur som antingen skrivit om kvinnor på ett könsdiskriminerande sätt, eller som över huvud taget inte tagit upp kvinnor. Det har lett till att vi, på initiativ från redaktion och författare på Gleerups förlag, fått chansen att genomföra en genusanalys av en gammal historiebok som ska tryckas om på nytt. Vårt engagemang har dessutom lett till att lärare på vår gamla skola aktivt börjat arbeta mer med kvinnohistoria på lektionerna.

Berätta om ett medmänskligt föredöme som har betytt mycket för dig.
Min kompis Maria som stod upp mot orättvisor klassrummet och, trots mothugg, gjorde sin röst hörd när ingen annan gjorde det.

Ungt Kurage delas ut i Raoul Wallenbergs anda, vad känner du till om honom?
Jag har känt till Raoul Wallenberg enda sedan jag var barn, men det var inte förrän på högstadiet som jag verkligen fick en helhetsbild av honom och fullt förstående för vem han var. På historielektionen fick vi i uppgift att skriva en uppsats om en historisk person,  jag valde då Raoul Wallenberg. Det den uppsatsen gav mig var inte bara allmän information om Wallenberg, hans handlingar och teorier om hans försvinnande, utan inspirerade mig även på ett personligt plan. Hans arbete bekräftade för mig att det fanns och finns människor som vill och kan göra skillnad. Uppsatsen jag skrev bidrog också till att jag insåg att det är historia jag vill läsa om och arbeta med i framtiden.

Vad i hans gärning tror du kan inspirera unga?
Jag tror att unga människor världen över kan inspireras av hans värdegrunder och av det faktum att han använde sin höga ställning i samhället för att hjälpa andra.