MÖT NOMINERADE GLORIA RAY KARLMARK!

_E6A3248Hur reagerade du när du fick veta att du är nominerad till Raoul Wallenbergpriset? Det är en sån STOR ära! Så STOR! Jag kan inte känna mig annat än hedrad att juryn kom att tänka på mig i detta sammanhang. En STOR ära!

Det här priset delas ut i Raoul Wallenbergs anda. Vad innebär det för dig? Det innebär att det delas ut för civilkurage, för tron på människors lika värde, och rätt till livet. Det innebär också möjligheten att nå flera ungdomar med vikten av att aktiv kämpa mot fördomar och orättvisa genom att själva vara aktiva. Att hitta ett sätt att göra något positivt med kunnande, inte våld. Med gemensamhet, inte isolering och förnedring. Med kärlek, inte hat.

Berätta om din verksamhet Little Rock Nine Jag är en av de nio svarta barn som avsegregerade skolor i den amerikanske södern år 1957. Vi mobbades i skolan dagligen ett helt år. Media kallade oss för The Little Rock Nine. Jag var 14 år gammal.

Trots att Guvernören vägrade ge oss tillträde till den vita high school i Little Rock Arkansas, och under hot från en mobb av arga vita medborgare som omringade skolan , gick vi nio barn till Little Rock Central High School som de första svarta elever någonsin. Den lokala polismästaren lyckades evakuera oss från den lynchning- mobb som omringat skolan. Efter vilket President Eisenhower för första gången nånsin i amerikansk historia skickade beväpnade US soldater i aktion mot vita amerikanska medborgare till skydd för svarta amerikanska barn. Soldaterna eskorterade oss till skola och skyddade oss där ett helt skolår.

I Sverige besöker jag gymnasier, arbetsplatser och folkskolor. Jag visar och berättar min historia, och, om vikten av att inte tillhöra den tysta majoriteten, d.v.s: att våga motarbeta fördomar och orättvisa.

Berätta om en förebild som har betytt mycket för dig. Det är svårt att välja en ut en förebild som har betytt mycket för mig. Dels för att mina egna föräldrar, Julia Miller och H.C. Ray, var förebilder själva med sitt livslång arbete att hjälpa svarta bönder bruka jord och utbilda sig och sina barn. Dels för att det fanns så många fantastiska människor: Abraham Lincoln, Harriet Tubman, Dr. Martin Luther King, som lik Raoul Wallenberg stod upp för människas likavärde och för att göra ”här och nu”, det man vet man kan göra mot rasism och intolerans!

Hur skulle du vilja använda prissumman för att fortsätta arbetet mot rasism och intolerans? Som sagt besöker jag redan nu gymnasier, arbetsplatser och folkhögskolor runt om i landet och talar om att alla kan göra skillnad, även i det lilla, och hur viktigt det är för att motverka intolerans och fördomar. Det har framförallt varit resurs-rika skolor, men tyvärr har jag aldrig blivit tillfrågad att komma till mindre privilegierade och socioekonomiskt utsatta områden. Jag skulle gärna vilja ge min berättelse till mindre grupper som annars inte skulle ha möjlighet att ta emot mig.

Jag skulle vilja fortsätta mitt arbete mot rasism och intolerans genom att prata med skolungdomar i ”fattiga” skolor men också skolor runt om i Sverige. Jag vill ge ungdomar insyn i de långvariga konsekvenserna av mobbning, och vikten av att behandla andra så som man själv skulle vilja bli behandlad. Jag skulle vilja låta dem se det lidande som kan finnas kvar även nästan 60 år efteråt. Intyga att det inte försvinner. Inte för att gör dem ledsna, men så att dem inte står tyst vid sidan om, när dem kan BLI skillnaden och göra nåt!

Min presentation finns idag på en data stick och en DVD . Jag skulle vilje använda prissumman för att modernisera och kunna presentera berättelsen i mindre sammanhang och små grupper genom t.ex. genom att skaffa en lätt, bärbar MacAir laptop för sådana presentationer.