MÖT NOMINERADE EMMA ARNESSON!

_E6A3261Hur reagerade du när du fick veta att du är nominerad till Raoul Wallenbergpriset? Jag
trodde knappt det var sant när jag nåddes av nyheten om nomineringen! Priset står för så mycket fantastiska värderingar, handlingar och heroiska insatser att det känns enormt stort att bara bli påtänkt!

Det här priset delas ut i Raoul Wallenbergs anda. Vad innebär det för dig? Raoul Wallenberg var en hjälte som verkade utifrån sina egna förutsättningar. Han visade att en människa med mod och civilkurage kan påverka en hel värld och generationer långt efter sin död. Det är med stor stolthet som jag lärt mig praktisera kvalitéer som kännetecknar Raoul Wallenberg och jag ser det som en viktig uppgift att föra inspirationen vidare genom mitt dagliga arbete.

Berätta om din verksamhet Hej Främling! Hej främling! verkar för att skapa en värld full av livskraftiga människor. Vi erbjuder kostnadsfria friskvårdsaktiviteter för att ge förutsättningar till god psykisk och fysisk hälsa, oavsett social eller ekonomisk tillhörighet. Vi vill att alla ska kunna ingå i relationer värdefulla för den enskilda individen och samhället i stort och skapar därför mötesplatser med hälsa i fokus. Vi vill bidra till ett inkluderande samhälle där all typ av mångfald likställs med framgång och använder våra aktivitetstillfällen som språngbrädor in i viktiga samtal och möten mellan människor.

Berätta om en förebild som har betytt mycket för dig. Allas vår Astrid Lindgren är sedan barnsben min största hjälte. Som kvinna, författare, medmänniska och opinionsbildare full av fantasi, omtanke och kreativitet får hon mig att våga anta utmaningar och stå upp för mina värderingar.

Hur skulle du vilja använda prissumman för att fortsätta arbetet mot rasism och intolerans? Om jag fick äran att motta priset skulle jag uppfylla min dröm om att skapa en internationell digital inspirationskanal för att sprida kunskap, hopp och kärlek genom ljud, bild och text. Jag vill blanda historia, nutid och framtid för att förmedla människoöden runt om i världen och få folk att se likheter framför olikheter. Se sådant som förenar framför sådant som separerar. Sudda ut gränser, konfrontera normer och lyfta godhet framför illvilja. Få människor att vilja sträcka ut en hand för tolerans, acceptans och mångfald.