Möt Arvid en av vinnarna av Ungt Kurage 2016!

JAG STARTADE ETT SPRÅKCAFÉ!

arvif

Vad betyder civilkurage och mod för dig? För mig innebär civilkurage och mod att jag som person står upp för mina egna värderingar. Enligt mig handlar civilkurage egentligen om att jag som person inte ska förvänta mig att någon annan ska agera om jag själv inte gör det. Jag är inte den som står och tittar på och just därför är jag en av dem som delar priset.

Hur agerarade du med civilkurage? Mitt bidrag till Ungt Kurage var språkcaféet som är på min skola och som jag var med och startade. Där får nyanlända elever tillsammans med redan etablerade chansen att en gång i veckan prata svenska och diskutera allt från sommarplaner till läxor. Det som fick mig att agera och starta språkcaféet var dels den segregation som jag har fått se som elevkårsrepresentant men också när jag på en mässdag i skolan pratade med nyanlända som drev UF-företag. Eleverna tyckte att det var annorlunda att jag som ‘’svensk’’ kom fram för att prata så då valde jag att gör någonting åt det. Resultatet blev ett språkcafé.

Vad betyder utmärkelsen Ungt Kurage för dig? Utmärkelse Ungt Kurage har för mig varit ett erkännande av att mitt ställningstagande i att starta en mötesplats för nyanlända och redan integrerade svenskar gör skillnad. Min egna förhoppning med priset är att det ska gro en tro hos andra i min omgivning om att alla har möjligheten att förändra och agera.

Tips på hur man kan träna sitt civilkurage? Träna ditt civilkurage kan du göra genom att varje dag bemöta andra som du själv vill bli bemött!