Ledarskapsprogrammets tredje fas: 2018-2020

RWA driver ett ledarskapsprogram för gymnasieungdomar med utbildning i ledarskap, ledarrollen och dess olika dimensioner; att ha förebilder men också att själv vara förebild. Deltagarna får ökad självinsikt och medvetenhet om hur de påverkar och kan påverkas. Att ha bra betyg leder inte nödvändigtvis till gott ledarskap utan det handlar mer om ett förhållningssätt till sig själv och sin omvärld. Här fortsätter Raoul Wallenberg Academy historien om ledarskapsprogrammet och berättar om dess tredje fas under åren 2018-2020. 

Fas 3, 2018-2020

Samarbetet med Sveriges Elevkårer upphörde vid årsskiftet 2017. Redan 2016 inledde RWA och Ashoka Nordic ett samarbete som då finansierades av Arvsfonden (2016-2018). Ashoka är världens största organisation inom socialt entreprenörskap. Ashoka menar att det finns 6 stycken “changemaker skills” som är viktiga att öva upp från ung ålder. Dessa är; Empati, handlingskraft, kreativitet, samarbete, ledarskap och problemlösning.

RWA och Ashoka såg många likheter och synergier organisationerna emellan och började gemensamt bygga upp en utbildning för unga changemakers. Piloten hölls sommaren 2017 med 20 stycken ungdomar som deltagare och gick under namnet “Boot Camp”. Under denna tid skrev och publicerade också RWA och Ashoka boken “Det har aldrig varit enklare att förändra världen” -En guidebok för unga sociala entreprenörer (vardagligt kallad för “Guiden”), se mer HÄR och en tillhörande lärarhandbok “Komplement guide”, se mer HÄR.

För att nå ut bredare skapade RWA och Ashoka tillsammans med Antrop  en digital plattform Changemakers’ Yard (“Yarden”) med samma innehåll och övningar som i Guiden, se mer HÄR. På Yarden fanns även den digitala plattformen för lärare: “Backyard”, se mer HÄR.

Efter att samarbetet med SE upphörde tog ledarskapsprogrammet en ny form 2018 under namnet Changemaker Camp.   

    Texten Changemakers Yard Texten Changemakers BackYard

Om Changemaker Camp

Campet är vår årligt återkommande ledarskapsutbildning riktade mot gymnasieungdomar i Sverige. Vi hade ett treårigt samarbete/ delägarskap med Ashoka mellan 2018 och 2020, i samarbete med Mgruppen. 2020 var vårt sista projektår i denna form. 

Syfte: Att utbilda framtida ledare att med mod, empati och civilkurage leda sig själv och andra i Raouls anda. Och att deltagarna ska få de redskap så att de själva kan vara den förändring de vill ha i världen. Just nu, just här.

Budskap: Du kan göra skillnad. Ungdomar är inte vår framtid, de är vår nutid och de kan göra skillnad nu om de vill. De behöver inte vänta på sin tid eller att få godkännande av någon annan. Det du gör spelar roll, du spelar roll!

Campet består av 3 delar och utbildningen pågår under ett års tid. 2018 var det fyra tillfällen, 2019 tre tillfällen och 2020 ett tillfälle p.g.a. rådande pandemi.

Del 1 är självledarskap som RWA står för. Här kalibrerar deltagaren sin inre kompass och utforskar sina grundläggande värderingar, VAD är viktigt för mig, vad vill jag bidra med i världen.

Del 2 är socialt entreprenörskap som Ashoka står för. Där får deltagaren praktisk kunskap i HUR jag kan bidra, från ide till ett levande projekt där vinsten inte mäts i ekonomisk vinning utan från den positiva impact som mitt projekt gör på människor och samhället. 

Del 3 är ledarskap som Ann Westerberg och Eva P Svensson från Mgruppen står för. Där får deltagaren kunskap om ledarskap och utforska sitt eget ledarskap för att kunna engagera och leda andra i sin ide/ projekt.

Mgruppen har i denna utbildning helt fokuserad på de teoretiska grunderna, praktisk tillämpning och träning i de konkreta verktyg som ligger som grund för det goda ledarskapet. Det är fortfarande samma rubriker som i tidigare program men innehållet har kortats ner något och antalet övningar har minskat eftersom tidsomfattningen på utbildningen har kortats ner. Mgruppens rubrikerna i Changemaker Camp är följande:

 

  • Självkännedom
  • Grupputveckling
  • Kommunikation
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Coaching
  • Att ge och få feedback
  • Konflikthantering
  • Personlig ledarfilosofi

 

Deltagare

Under de år som RWA och Ashoka samarbetat (2016-2020) har vi lagt ner mycket arbete på att rekrytera målgruppen unga, med fokus på gymnasieungdomar (15-21 år) som har ett starkt engagemang och vill bidra till en positiv samhällsförändring. Vårt mål har varit att hitta dessa modiga och empatiska ledare, utifrån en spridning som motsvarar Sveriges population, geografiskt, kulturellt och socioekonomiskt. Detta har vi gjort tillsammans med våra ”talent partners”, samarbetspartners inom skola och civilsamhälle, som har nära kontakt med målgruppen. Vi har även haft en öppen ansökan till utbildningen. 118 st deltagare har under åren 2016-2020 gått utbildningen och blivit diplomerade Changemakers. Läs slutrapporten med de insikter, lärdomar och resultat som RWA och Ashoka Nordic fick under denna tid, till exempel hur vi genom ett ekosystem kan stötta unga Changemakers bättre och vilka verktyg de behöver för att utvecklas. Rapporten laddas ner här.

Ledarskapsprogrammet idag

Inom ramen för projektet Non-Silence Generation anordnar RWA och Fryshuset en utbildning i ledarskap inom föreningslivet för unga som är engagerade i en förening. Utbildningen består av fyra heldagar och ges vid två tillfällen under sommaren.

Som en del av RWA:s 20-årsjubileum anordnar vi även ett “jubileumsprogram”. Programmet, som hålls i samarbete med Mgruppen, är en fördjupad kurs i ledarskap för unga alumner som tidigare deltagit i RWA:s olika utbildningar. Utöver ledarskapsträning kommer en del av innehållet vara möten med etablerade ledare från såväl politik, näringsliv och civilsamhälle.