KUBINVIGNING PÅ GRÄNBYSKOLAN

Emelie Hahn, gästbloggare på Raoul Wallenberg Academy: ”Tisdagen den 11 februari var det äntligen dags för kubinvigning på Gränbyskolan. Hela skolan samt inbjudna gäster och press samlades på skolgården för att se kuben anlända.”

“Det finns ingen begränsning på det vi kan göra” – Cilla Peiró, rektor Gränbyskolan

Skolans rektor Cilla Peiró hälsade alla välkomna och Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden höll tal. Emilia Huczko som är samhällsvägledare sjöng “Gelem gelem” innan rektor Cilla klippte det röda bandet och därmed förklarade Gränbyskolans kub “Rätten till en nationalitet” invigd. Invigningen avslutades med att alla tillsammans sjöng “We are the world”. Efter invigningen intervjuade jag Cilla om Kubprogrammet och dess betydelse.

  • Hur ser du på Kubprogrammet som projekt?

Jag tycker att det är ett jättespännande projekt, därför att man synliggör sådant som görs på skolan och att flera aktörer samarbetar. Det tycker jag är viktigt, att eleverna får visa upp det arbete de gör.

  • Vilka positiva resultat kan en skola uppnå genom att vara med i Kubprogrammet? Både elever, kollegor samt skolan som helhet.

Att man lyfter frågorna i Kubprogrammet och på olika sätt arbetar med dem. Även att eleverna kan samarbeta över årskursgränserna samt att de får skapa någonting att vara stolta över och som väcker nyfikenhet hos andra. Jag träffade till exempel ett äldre par som gick förbi skolan häromkvällen och sade att projektet verkar spännande. Det är roligt. Att alla samarbetar kring projektet är väldigt positivt. Vi har ett gemensamt mål att arbeta mot och det tycker jag är jättehäftigt. 

  • Hur ser du på rättighet nummer 15; “Rätten till en nationalitet” som Gränbyskolan ansvarar för det här läsåret?

Det är en väldigt viktig rättighet. Vi har cirka fyrtio nationaliteter på skolan och vissa elever kommer från ett land där de inte har rätt till sin nationalitet. Många konflikter i världen handlar om att få rätten till en nationalitet samt att människor blivit förtryckta och blivit minoriteter i ett land. Frågan är viktig att lyfta.

  • Vilka fördelar ser du att det finns med att arbeta med verklighetsbaserade uppgifter och att eleverna får autentiska mottagare för det som de arbetar med?

Det blir viktigare och mer på riktigt för eleverna. Det blir också mer spännande när man inte “producerar för producerandets skull”. I det här fallet vet eleverna om att det kommer att bli en utställning och att det kommer att vara många människor som kommer att se deras arbete. Det väcker nyfikenhet och intresse hos eleverna, liksom det gör att de kan vara med och påverka – då blir det viktigare. De vill nå fram och visa upp sitt arbete. Många tar arbetet mer seriöst då. Det blir något gemensamt som de och vi kan känna stolthet över. De vet att deras arbete kommer att visas upp publikt i Kungsträdgården så småningom, även centralt i Uppsala och på skolan. Att arbeta med verklighetsbaserade uppgifter och att eleverna vet att de får autentiska mottagare för sitt arbete skapar motivation – även att de får vara med och påverka och stå upp för sin rättighet. 

  • Kan du berätta om samarbetet med kuben som pågår mellan flera instanser i Uppsala?

Vi samarbetar framför allt med en del av Socialförvaltningen – samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering. Mänskliga rättigheter är tema i Uppsala detta år och Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att äga rum i Uppsala den 3–5/12. Vi arbetar både med rätten till en nationalitet i stort, men har även valt att uppmärksamma nationella minoriteter inom ramen för vårt arbete med kuben. Hittills har vi haft besök av romer och samer som inspirerat eleverna till deras skapande till utställningen med sina berättelser. Vi har bjudit in flera aktörer som kommit utifrån till skolan.

I vår kommer utställningen i kuben att visas upp på skolgården och vi kommer att bjuda in olika aktörer utifrån. I sommar kommer kuben att ställas ut centralt i Uppsala och elever i årskurs nio kan söka kommunalt sommarjobb med att visa upp kuben och även utbildas vidare i mänskliga rättigheter i samarbete och samverkan med Fredens hus. Vi arbetar därmed även med arbetsmarknaden. Fritidsgården är även med i arbetet med utställningen, vilket är jätteroligt och även ungdomsjouren har varit engagerade. På “Gränbydagen” kommer vi också att kunna visa upp arbetet som eleverna gjort. Det finns ingen begränsning på det vi kan göra och det är coolt. Idéer uppkommer hela tiden och man får vara kreativ. Det är jätteroligt och jättespännande att vara en del av samt att ta del av arbetet med kuben. The sky is the limit!

Här kan du läsa mer.