KONSTEN ATT GÖRA SKILLNAD – STEFAN EINHORN

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram en film utifrån Stefan Einhorns bok ”Konsten att göra skillnad”. Stefan Einhorn, professor och författare, berättar om hur vi alla kan vara med och bidra till en bättre värld – i det stora och i det lilla. Goda handlingar sprider sig som ringar på vattnet.

Tack till Stefan Einhorn och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som möjliggjort detta.