Jan Eliasson inviger kubutställning i Kungsträdgården

Ungdomar tar över Stockholm och fyller Kungsträdgården med kreativa tolkningar av mänskliga rättigheter. 30 kuber om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter samlas 1 september i en utställning i Kungsträdgården. Det är en kub för varje mänsklig rättighet utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Utställningen invigs av Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN. Unikt för i år är att skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York deltar.

– Respekt för mänskliga rättigheter är grunden för människovärdiga och välfungerande samhällen. Kubprojektet handlar om att stärka unga att stå upp för de mänskliga rättigheterna och är ett konkret verktyg för skolor att ta in i sin undervisning, säger Jan Eliasson.

Raoul Wallenberg Academy har fördelat 30 kuber för mänskliga rättigheter på 30 skolor. Med hjälp av en stor kub i stål och pedagogiskt material har elever lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och inrett kuberna med sina kreativa tolkningar av den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

Projektet ger stöd till skolor att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Kuberna ställs ut för allmänheten i Kungsträdgården den 1-3 september.

Fakta om kuberna:

  • 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York. Förra året deltog 30 skolor och 7 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg. Eleverna är de som står för innehållet.
  • Utställningen sker 1-3 september, i samband med Raoul Wallenbergs dag 27 augusti – Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Läs mer om kubmetoden här.

Invigning
Utställningen invigs 1 september kl. 11:00-12:00 med tal och musik på stora scenen i Kungsträdgården. Därefter är kuberna öppna 1-3 september kl. 11.00-18.00 för allmänheten.