Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

1948 antog FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är ett dokument som skyddar varje persons rättigheter i hela världen. Det är en global vägledning för jämlikhet och frihet. För första gången hade världen en överenskommelse som såg alla människor som lika och fria, oavsett hudfärg, religion, kön och annan trosuppfattning, eller andra egenskaper. 

Sydafrika blev medlem i FN år 1945. Trots det dödades 69 fredliga demonstranter i Sharpeville Sydafrika, den 21 mars 1961.

Idag den 21 mars är det den internationella dagen av avskaffande av rasdiskriminering, för att hedra offren i Sharpeville-massakern. Denna dag är också till för att uppmärksamma den rasdiskriminering som pågår än idag världen över.

Sharpeville var en av de många kåkstäder (townships) som skapades under 1950-talet i Sydafrika. Hit tvångsförflyttades tusentals svarta människor efter införandet av Group Areas Act 1950, som lagstiftade vart olika raser tilläts bo. Svarta och så kallade icke-vita flyttades från de mest attraktiva områdena nära städernas centrum, till kåkstäder i mindre attraktiva områden längre bort. Efter Group Areas Act följde en mängd Apartheidlagar, inklusive Pass Laws Act som stipulerade att alla svarta måste bära ett pass som visade vart personen bodde, samt vart han eller hon arbetade. Det var endast i dessa områden, och på väg till och från dem, som svarta hade rätt att vistas. Svarta människor sågs inte längre som medborgare i Sydafrika, utan endast som inflyttad arbetskraft.

Det var mot dessa passlagar som ledde till protesterna den 21 mars 1960. Protesten var arrangerad av Pan Africanist Congress of Azania (PAC), under ledarskap av Robert Sobukwe. Demonstranterna samlades vid Sharpvilles polisstation för att frivilligt lämna över sig till arrest för brottet att vistas på allmän plats utan sina obligatoriska pass. Demonstrationen var fredlig, och till en början lugn. Men de närmare 10,000 demonstranterna gjorde polisen nervös och någonting gick fel. När dagen var över hade 69 barn, kvinnor och män, skjutits till döds, många av dem i ryggen, och närmare 180 hade skadats.

2012 sa UNESCOs dåvarande generaldirektör Irina Bokova följande:

– Rasdiskriminering tar många skepnader som alla är kränkningar mot mänskliga rättigheter och värdighet. Rasism försvagar de band som binder samhällen samman, kastar en skugga över mänsklighetens gemensamma öde och sår frön av misstro.

Detta är en viktig påminnelse och en uppmaning att synliggöra rasism, läsa på och stå upp mot rasism och all typ av diskriminering.

Källa: Sahistory