2021 års Hederspris

2021 år Hederspriset tilldelas Ahmed Abdirahman, entreprenören och eldsjälen som ständigt visar hur man konkret kan verka för samhällsförändring. Genom sitt arbete som grundare och VD för Stiftelsen The Global Village och mötesplatsen Järvaveckan, mobiliserar han medborgare som står såväl nära som långt ifrån politiken, till delaktighet och rustar demokratin för framtiden.

Raoul Wallenberg Academy grundades år 2001 av bland andra Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster, med visionen om ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad med Raoul Wallenberg som förebild. I samband med Raoul Wallenberg Academys 20-årsjubileum år 2021 vill vi uppmärksamma en person som gjort en särskilt betydande insats inom de områden som Raoul Wallenberg Academy arbetar med. Pristagaren ska ha arbetat för demokrati och positiv samhällsförändring och lämnat ett bestående avtryck i samhällsdebatten. Hen ska vara en förebild för unga. Priset delas ut i Nina Lagergrens anda.