Fem frågor till Hanna Lövehed, vinnare av Ungt Kurage 2017

Hanna-ram

Hej Hanna!

Vad betyder civilkurage för dig?
Ett av få ord som inte är utvattnade, utan betyder något stort och mäktigt. Att kunna stå upp för andra är vackert, för då åsidosätts egna behov för att istället hjälpa en annan medmänniska.

Berätta hur du gjort skillnad.
Vi har lyckats på kort tid öppna många människors, främst vuxnas, ögon för den skeva historieundervisningen. Att dessutom fått förändra Gleerups undervisningsmaterial är för mig väldigt stort. Om jag fått en enda elev inse att Marie Antoinette gjort mer för historien än bara ligga med Axel von Fersen, är jag nöjd. Om elever får se att historien är full av icke-män kommer det ge utbildningen ytterligare en nyans och fler dimensioner; på lång sikt är jag även övertygad att sexismen kommer minska. En förbättring jag har varit en del av. 

Berätta om ett medmänskligt föredöme som har betytt mycket för dig.
Sedan ung ålder har jag varit intresserad av historia och konsumerat mycket inom ämnet. Allt från datorspel och böcker till muséer och universitetskurser har jag tagit mig an genom åren. Detta brinnande intresse för det förflutna har gjort att jag stött på flertalet människor och händelser som gjort stort intryck på mig. Kvinnor som Rosa Parks som vägrade ställa sig upp under sin busstur och 1700-talsfilosofen Marie Gouze som kämpade för att även kvinnor skulle inkluderas i upplysningens medborgliga rättigheter, har inspirerat mig. Varje gång fascineras jag över vad människor lyckats åstadkomma trots att samhällets regler, normer och lagar försvårat deras kamp.

Ungt Kurage delas ut i Raoul Wallenbergs anda, vad känner du till om honom?
När ämnet civilkurage diskuteras är Raoul Wallenberg ett praktexempel. Med fara för sitt eget liv lyckades han med list och mod rädda judar från nazisternas förintelse. Med tanke på Sveriges passiva agerande mot utsatta folkgrupper t ex judar i början av kriget, då många nekades inträde i landet och myndigheter samt stora delar av befolkningen blundande för nazismens illdåd, var Raoul Wallenbergs insatser motsatsen.

Vad i hans gärning tror du kan inspirera unga?
Raoul Wallenberg kan med sitt civilkurage inspirera unga att sätta andras behov före sina egna. Han, med privilegier som många inte har, riskerade allt för andras välstånd. Att hjälpa andra behöver nödvändigtvis inte innebära att riskera sitt liv, utan det kan vara så enkelt som att hjälpa till att betala bussbiljetten hem.