Gemenskapens högtid är för många ensamhetens plåga

“Ensam är stark”, lyder det berömda citatet. Att vara just ensam är någonting som finns starkt integrerat i det svenska samhället- så pass mycket att svenskarna idag har flest ensamhushåll i hela världen. För somliga är det ett medvetet val som en har gjort och som en mår bra av, medan det för andra innebär en plåga som blir särskilt märkbar i högtider för gemenskap.

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) lever 40% av alla svenskar ensamma, och siffran ökar för varje år som går. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att alla som bor ensamma faktiskt känner sig ensamma. Samtidigt visar dock forskning på att för de som lever i ofrivillig ensamhet behöver det inte endast innebära psykiska besvär, utan kan likväl ta sig uttryck i fysiska problem. I de allra värsta fallen kan till och med ensamheten leda till döden, enligt forskaren och cancerläkaren vid Karolinska institutet Peter Strang. Den ofrivilliga ensamheten orsakar nämligen stress, som i sin tur leder till en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Just den ofrivilliga ensamheten är också någonting som blir extra märkbart, och kanske än mer smärtsamt, vid just högtider för gemenskap. Strang menar på att det går att se hur hjärnans smärtsystem blir väldigt aktivt vid ofrivillig ensamhet och hur det innebär att upplevelsen av smärta blir än starkare för en ofrivilligt ensam individ. Ensamhet kan alltså sammankopplas samman med fysisk och psykisk smärta, och en möjlig lösning i att reducera den smärtan enligt Strang är gemenskap.

Anledningen bakom varför vi behöver gemenskap finner vi i historien. Människans överlevnadsstrategi har varit att gå samman för att överlista rovdjur som annars hade varit överlägsna oss. Därför levde vi förr i små grupper i byar, och när vi kom bort från gemenskapen utlöste detta oro och ångest hos oss. Våra biologiska förutsättningar har inte förändrats sedan dess, men vår omvärld har det. Därför önskar vi på Raoul Wallenberg Academy skicka med en tanke inför den stundande högtid som för många går i gemenskapens tecken, nämligen att bjuda in någon som lever ensam.

Anta utmaning 67- Ensam är inte alltid stark. Bjud in någon som du vet sitter ensam på högtider eller födelsedagar, i vår 100-lista och utmana en person i din gemenskapskrets att göra detsamma.