lcp image

Gästblogg av läraren Emelie Hahn

Kubprogrammet på Gränbyskolan i Uppsala

Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala skriver här ett blogginlägg om sitt år med Kuben. Läsåret 2018/2019 var första gången som vi på Gränbyskolan deltog i Raoul Wallenberg Academys kubprogram. Vårt “kubår” blev annorlunda och inte alls som vi tänkt oss. I slutändan kom det som hände dock att leda till fler positiva aspekter än vad vi kunnat ana.

Bild på sidorna på kuben som Gränbyskolan harVi valde att vara med i Kubprogrammet då vi anser att det är ett bra sätt att synliggöra och arbeta med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag, samt att eleverna får vara kreativa och fritt får gestalta hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet utifrån perspektivet att alla kan göra skillnad. Eleverna får dessutom autentiska mottagare för sitt arbete, vilket skapar ett mervärde – genom den stora för kubåret avslutande utställningen i Kungsträdgården samt i de eventuellt egna evenemang man kan välja att anordna på den egna skolan och i den egna staden. Kuben lyfter också viktiga frågor som rör allas lika värde som man kan arbeta med och diskutera i undervisningen.

Vi hade förra läsåret kub nummer 30 “Rätten till mänskliga rättigheter” och en internationell kubpartnerskola i Madrid. Den 15/2–2019 hade vi vår invigning då vår kub äntligen anlände till Gränbyskolan. Den hade vi planerat ordentligt för och det blev tal, bandklippning, utställning och sång där hela skolan deltog. Vi såg fram emot att börja fylla kuben med allt arbete vi gjort under höstterminen veckan efter. Dock blev det inte som vi hade tänkt. Om detta berättade Tora Lagercrantz i en insändare i UNT (Uppsala Nya Tidning).

När det sedan började närma sig utställningen i Kungsträdgården var eleverna eniga om att vi skulle ha våra egentillverkade vepor då de berättade en historia. Vår kubhistoria. Det gjorde att vår kub stod ut i Kungsträdgården. Uppsala kommun uppmärksammade vårt arbete med kuben och kom på besök på skolan för att höra elever berätta om vårt arbete. De blev imponerade och erbjöd sig att betala vår medverkan i Kubprogrammet 2019/2020 med ett utvecklingsbidrag som kommunen fått för att stärka nationella minoriteter och främst romsk inkludering. Detta läsår arbetar vi därför med kub nummer 15 “Rätten till en nationalitet”. Fotografi på Emelie HahnI nästa blogginlägg kommer jag att berätta mer om detta läsårs kubarbete,
samt intervjua Helene Löwgren som arbetar som samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering.

/Emelie Hahn

Emelie Hahn är leg. lärare i So-ämnena/tyska, IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan, Uppsala samt eTwinningambassadör för UHR med mångårig erfarenhet av att driva internationella projekt.