FRED TAIKON ÄR ÅRETS RAOUL WALLENBERGPRISTAGARE

Fred Taikon har vigt sitt liv åt att arbeta för romers rättigheter, framförallt genom att synliggöra antiziganism och det romska folkmordet, som han även verkar för ska ingå i begreppet Förintelsen. Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Fred Taikon.

Vinnaren av Raoul Wallenbergpriset
Fred Taikon är vinnare av Raoulwallenbergpriset 2022

Fred Taikons ideella engagemang för romers rättigheter startade redan på 40-talet med hans farfar Johan Dimitri Taikon. Då var Fred en ung tonåring och hjälpte sin far som övertagit Johans arbete för romers rätt till en bostad. Engagemanget växte sig starkare under hans ungdomsår då han personligen fick möta orättvisor och utanförskap.

– När jag var tonåring och växte upp i Stockholm blev jag tidigt i skolan utsatt för diskriminering och mobbning, bara för att jag var rom. Det var startskottet till mitt engagemang och mitt arbete mot orättvisor i samhället, säger Fred Taikon

Fred Taikon har sett som sin övergripande roll att vara en katalysator för olika initiativ som främjat romers situation. Han är grundare av organisationen É Romani Glinda och en av initiativtagarna till Romskt kulturcentrum i Stockholm. Genom sin medverkan i många utredningar har han bidragit till att romerna har fått minoritetsstatus och modersmålsundervisning. 

– Vi har mycket att tacka Raoul Wallenberg och hans medmänskliga handlingar för. Att få Raoul Wallenbergpriset är för mig ett prestigefyllt bevis för att många års arbete för romernas mänskliga rättigheter och kampen mot rasism har varit betydelsefull, säger Fred Taikon, 2022 års Raoul Wallenbergpristagare.

Raoul Wallenbergpriset uppmärksammar en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot rasism, intolerans och alla människors lika värde.  

Fred Taikon tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2022 för hans ihärdiga arbete för romers rättigheter. Fred är en förebild som likt Raoul Wallenberg använt mod, kreativitet och handlingskraft för att stå upp för en grupp som länge varit utsatt för förtryck. Än idag är det vanligt att både unga och vuxna väljer att hålla sin romska identitet hemlig på grund av de fördomar som finns i samhället. Fred har bidragit till att synliggöra romers situation i Sverige, och som Raoul Wallenbergpristagare verkar han som förebild och inspiration för unga som också blir utsatta för förtryck på grund av sin bakgrund eller etnicitet, säger Michael Wernstedt, ordförande i juryn för Raoul Wallenbergpriset. 

Läs mer om priset, tidigare pristagare och juryn på: http://raoulwallenberg.se/raoul-wallenbergpriset/