Om Fading Stories - pass them on

Fading Stories – pass them on är en fotoutställning med porträtt av överlevande från Förintelsen där porträtten visas genom innovativ appteknik. Dessa blir även ett skolmaterial för att sprida de överlevandes berättelser till dagens och framtidens unga. Utställningen är ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy, Fotografiska och fotograf Sanna Sjöswärd som intervjuat och porträtterat de medverkande. Fading Stories – pass them on öppnar i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.

–Vi ser en ökande polarisering i samhället där grupper ställs mot varandra. Det finns idag få kvar som kan vittna om Förintelsens illdåd. De sista överlevandes historier är ett länk till vår historia som hjälper oss att förstå vad som har hänt och hur vi kan agera idag för att det inte ska ske igen. Vi behöver rusta och engagera unga kring frågor som rör civilkurage och medmänsklighet – som ett vaccin mot antidemokratiska rörelser och främlingsfientlighet. Med utställningen och tillhörande skolmaterialet vill Raoul Wallenberg Academy möjliggöra att unga kan ta del av överlevandes berättelser och föra dem vidare, säger Johanna Westien, tf generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

Femton berättelser ställs ut på Fotografiska med innovativ teknik där porträtten visas genom en app. I skolmiljö är det vanligt att använda sig av teknik, bilder och filmer för att diskutera känsliga och svåra frågor i klassrummet. I detta fall används tekniken som ett sätt att förmedla de berättelser som är nästintill omöjliga att förstå.

I det material som tagits fram berättar de överlevande om sina minnen från Förintelsen. Några av dem har knappt delat med sig av dessa tidigare, medan andra redan för flera år sedan började gå ut offentligt med sina fasansfulla upplevelser – för att sprida kunskap och insikt om att vi alla måste bidra till att historien inte återupprepar sig. Bland annat svarar de utifrån sina livserfarenheter engagerat på frågorna: Vilket budskap vill du ge till dagens unga? Hur tror du att vi kan agera idag för att motverka hat? Det är svar som manar både till eftertanke och kampvilja.

Genomgående i materialet används inspiration från Raoul Wallenbergs skyddspass och liknar det typsnitt som användes då. Med skyddspassen räddade Raoul tiotusentals människor från nazisternas utrensningar i andra världskrigets Budapest. 

Sju av de överlevandes porträtt visas under Almedalsveckan 30/6-4/7 för att där lyfta behovet av att säkerställa att de överlevandes berättelser fortsätter att föras vidare när de själva inte kan. 

 

Med ditt stöd kan vi föra berättelserna vidare

Alla porträtten i utställningen Fading Stories – pass them on bildar ett skolmaterial så unga i hela landet kan ta del av överlevandes berättelser och föra dem vidare. Det är av yttersta vikt att deras röster inte glöms bort och med ditt stöd kan vi nå så många som möjligt.

Vill du snabbt och enkelt göra skillnad? Swisha valfritt belopp till oss på 1236902720 och märk med ”stöd RWA” eller sätt in det på bankgiro: 900-4706.

Tack för att du bidrar till vårt fortsatta arbete!