DIGITAL EXPLOSION AV ANTISEMITISM UNDER CORONA – HUR VACCINERAS DAGENS UNGDOMAR MOT ALLA KONSPIRATIONSTEORIER?

Hur påverkade pandemin spridningen av antisemitism online i Sverige? Vilka antisemitiska föreställningar exponeras unga för i en allt mer digitaliserad värld? Det ville Raoul Wallenberg Academy och Whispr Group ta reda på och har i rapporten undersökt innehåll på digitala plattformar med antisemitiskt innehåll kopplat till Covid-19. 

Ladda ner hela rapporten